Disclaimer

1. Bruiloft.nl verschaft de inhoud van deze website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

2. Bruiloft.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

3. Bruiloft.nl mag deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Bruiloft.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

4. Bruiloft.nl is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Jij bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit deze website verzendt.

6. Bruiloft.nl behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen deze website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op deze website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Bruiloft.nl de toegang tot deze website monitoren.

Geef een reactie